WOZ

WOZ

 

De belastingdienst wil de waarde van uw woning of bedrijfspand weten. Uw rechten en plichten zijn vastgelegd in de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

 

De vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand wordt gebruikt bij het bepalen van de hoogte van

- de vermogensbelasting,

- het huurwaardeforfait,

- onroerende zaakbelasting (OZB),

- het eigenwoningforfait,

- de waterschapslasten. 

 

De geschatte waarde van uw woning of bedrijfspand heeft dus nogal wat gevolgen. Wanneer u denkt dat die beschikking te hoog is vastgesteld, dan kan Taxaties&Zaken voor u kijken of dat werkelijk zo is. Als dat het geval is, dan dienen wij een bezwaarschrift voor u in bij de gemeente. Wij stellen daarna een beroep in bij de rechtbank.