MKB / BOG

MKB en BOG (Bedrijfsmatig Onroerend Goed) 

 

Wanneer u van plan bent een bedrijfsmatig pand te (ver)kopen, is een taxatierapport gewenst om verschillende redenen.

 

Taxaties voor een aan- of verkoopbeslissing

 

In ons taxatierapport kijken we niet alleen naar de waarde van het pand zelf; wij doen ook gedegen onderzoek naar andere zaken van belang:

- het bestemmingsplan,

- milieuaspecten zoals bodemverontreiniging of de aanwezigheid van asbest,

- naastgelegen panden,

- bereikbaarheid,

- erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld het recht op overpad),

- courantheid,

- gebruiksmogelijkheden.

 

Taxaties voor financiering

 

Taxaties&Zaken maakt een rapport op maat. Ieder taxatierapport is uniek. Taxaties&Zaken is een gecertificeerd bedrijf, ingeschreven bij de Stichting Certificering VBO Makelaars (SCVM) in de kamer BOG (bedrijfsmatig onroerend goed).

 

Taxaties voor het bepalen van de herbouwwaarde

 

Veel bedrijfspanden hebben een te lage verzekeringswaarde en zijn dus onderverzekerd. Vaak blijkt dat pas als het te laat is: bij een brand of na waterschade. Dan krijgt de eigenaar te weinig uitgekeerd om zijn bedrijfspand te herstellen. Het is daarom verstandig uw bedrijfspand periodiek te laten taxeren en de verzekerde waarde aan te passen aan de actuele waarde. In veel gevallen zal de verzekeringsmaatschappij de taxatie helemaal of gedeeltelijk betalen.

 

Taxaties bij bedrijfsovername

 

Wanneer u plannen hebt voor bedrijfsovername, dan hoort daar het pand natuurlijk bij. Een taxatierapport is dan noodzakelijk. Net als wanneer er nieuwe aandeelhouders aantreden of er nieuwe vennoten bijkomen: ook dan heeft u een taxatierapport van het bedrijfspand nodig. Taxaties&Zaken maakt taxatierapporten voor overname van het onroerend goed, maar ook van de voorraad en de inventaris als u dat wenst.

 

Taxaties voor fiscale doeleinden

 

Bij de vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst (een minnelijke waardering) verdedigt Taxaties&Zaken uw belangen. Samen met de taxateur van de belastingdienst bepalen wij een bindende waarde. Bijvoorbeeld wanneer u een bedrijfspand erft.