WVG

Wet Voorkeursrecht Gemeenten

 

Om speculatie met grond tegen te gaan, kan de gemeente gebruik maken van het vestigingsvoorkeursrecht Gemeenten. De gemeente past dit recht toe als zij een andere bestemming wil geven aan de grond. Eigenaren zijn dan verplicht om bij verkoop eerst het onroerend goed aan de gemeente aan te bieden. Aan een ander verkopen is dan niet mogelijk. De vergoeding is vaak geen volledige schadeloosstelling.

 

Taxaties & Zaken kunnen u adviseren en begeleiden bij de verkoop aan de gemeente.