INLEIDING

Onteigening

Bij onteigening moet eigendom verplicht worden verkocht, meestal aan een overheid.

De gemeente wil bijvoorbeeld een fietspad aanleggen dat over uw grond loopt, dan kan de gemeente u dwingen uw grond te verkopen aan de gemeente. Het kan zo zijn dat de provincie uw huis en grond gedwongen koopt voor de aanleg van een spoorweg, of een waterweg of een brug.

Of de overheid koopt uw eigendom om op die plek woningen, bedrijfspanden en openbare voorzieningen te realiseren.

 

Criteria

De overheid kan niet zomaar onteigenen; daar zijn regels voor. Het algemeen belang moet uiteindelijk worden gediend door de onteigening. En dit is de enige manier waarop dat belang tot stand kan komen.

De overheid kan alleen een verzoek tot onteigening indienen, als ze eerst aantoonbaar heeft geprobeerd de grond op een normale manier te kopen (door een minnelijke schikking bijvoorbeeld).

Als de eigenaar aannemelijk kan maken dat hijzelf de plannen van de overheid kan realiseren, kan hij een beroep doen op zelfrealisatie.

 

Onderhandelingen

Bij onteigening wordt de voormalige eigenaar volledig schadeloos gesteld. De eigenaar mag dus niet in inkomen achteruitgaan of zijn vermogenspositie verliezen. 

Taxaties & Zaken is deskundig op het gebied van schadeberekeningen en kan u bijstaan tijdens de onderhandelingen met de overheid.